પિત્ત દોષ : શરીરની ગરમી કેવી રીતે કાઢવી ?પિત્ત દોષ :

Pit dosh ne kevi rite control karvu ?

શું તમારા શરીરમાં પણ તીવ્ર ગંધ આવે છે? અથવા તમને ખૂબ જ ઝડપથી ગુસ્સો આવે છે, તો જાણી લો કે આ બધા લક્ષણો પિત્ત પ્રકૃતિના છે. જે લોકોમાં પિત્ત દોષ વધુ હોય છે તેઓ પિત્ત સ્વભાવના માનવામાં આવે છે. આ લેખમાં અમે તમને તેના ગુણધર્મો, લક્ષણો અને તેને સંતુલિત કરવાના ઉપાયો વિશે વિગતવાર જણાવી રહ્યા … Read more